Om Direct Office

En affärsbyrå med helhetslösningar utformade för dig

Vi levererar helhetslösningar som är utformade för att stödja dig i ditt arbete gällande ekonomi, verksamhetsstöd och IT.

Vi är övertygade om att du som kund vill få hjälp av en kompetent rådgivare istället för flera av varandra oberoende källor. vår vision bygger på att
vi med hög kompetens gällande redovisning, Verksamhetslösningar samt IT kan hjälpa dig att bygga ett administrativt stöd som låter dig koncetrera dig på
din egen verksamhet.

Vi gör detta med en komplett uppsättning redovisningstjänster och IT-stöd, för att du som kund bara skall behöver anlita en leverantör för ditt administrativa behov.

Vill du veta mer?

Under rubrikerna för våra affärsområden får du veta mer om vad Directoffice kan göra för just dig.