Bolagsjuridik
Bolagsjuridik
  •  Bolagsbildningar
  •  Ändring av firma eller bolagsmän
  •  Ändring av bolagsform
  •  Koncernstrukturer
  •  Avtalsstöd

För att driva en verksamhet effektivt är det viktigt att man har rätt bolagsform. 

Idag är det enklare att bilda aktiebolag eftersom kapitalgränsen sänktes från 100.000 kr till 50.000 kr för ett par år sedan. Problemet är att det kan regelmässigt vara ganska krångligt om man vill ändra ett befintligt företags bolagsform till en annan. Något som också är att föredra, om det finns fler bolagsmän, är att upprätta aktieägaravtal som beskriver hur man skall fördela aktier om någon väljer att kliva ur företaget. Har man inte pengar till aktiekapitalet kan man börja med ett handelsbolag.

Directoffice har hjälpt många företagare med att skifta bolagsform och vet hur man bör utforma de grundläggande avtalen mellan t.ex bolagsmän i aktiebolag. Vi kan hjälpa till att grunda nya aktiebolag eller avveckla befintliga bolag. Directoffice säkerställer dessutom att all ändringar avseende firmatecknare, firma, m.m. registreras på ett korrekt sätt hos bolagsverket.

Directoffice kan helt enkelt säkerställa att du bedriver din verksamhet i rätt bolagsform och med trygga avtal, bolagsmän emellan.