Verksamhetsstod
Verksamhetsstod
  • Manager for hire
  • Projektledning
  • Strategier
  • Verksamhetsplanering
  • Coachning

Har du den mest effektiva organisationsformen, känner du att något saknas för att få in rätt energi i presonalen, eller måste ni anpassa kostymen efter en växande eller krympande marknad?

Våra konsulter har lång erfarenhet av att hjälpa bolagsledningar att anpassa sin verksamhet efter förändringar och ökade krav från omvärlden. Med våra rötter i redovisningens och ekonomistyrningens värld vet vi hur man har framförhållning i sin verksamhet eller hur man slipper hamna i situationer där man inte hinner anpassa sig efter en snabbt förändrad efterfrågan.

Vi kan hjälpa till med förändringsprojekt från identifering till planering och implementation av nya funktioner. Vi kan hjälpa till med coachning, ställa upp som tillfälliga chefer och hjälpa till med IT-strategier samt mycket annat.

Directoffice kan hjälpa dig att öka ditt företags konkurrensförmåga.

Vår leveransmodell visar hur vi levererar våra tjänster:

leveransmodell