Directoffice samarbetar med Poolia ekonomi AB.

2011-03-02

 

För att hjälpa Poolia med spetskompetens inom vissa områden har Directoffice gått in som underleverantör till Poolia ekonomi AB.
Det första konkreta samarbetet blir att Directoffice levererar konsulter till UDC i Uppsala via Poolias konsultförmedling.