Skanova anlitar projektledare från Directoffice.

2011-06-20

Directoffice har fått uppdraget att hjälpa Skanova med IT projektledning. Skanova är Sveriges ledande företag gällande tele och kommunikationsnät.
I ett uppdrag som syftar till att stärka Skanovas oberoende gentemot moderbolaget Telia, har Directoffice fått uppdraget att  
leverera en huvudprojektledare i syfte av att omorganisera Skanovas leverans av fiber till Telia.