top of page
Image by Scott Graham

Projektledning

Projektledning har under åren växt fram som en egen verksamhet inom Directoffice. Vi har en gedigen erfarenhet att leda projekt utifrån erkända metoder som t.ex PPS, Prince2 och PMP.
 

Vi erbjuder projektstöd i samband med upphandlingar, implementeringar eller förändringar i dina verksamhetssystem eller i din organisation.

Resurshantering

Uppföljning

Budget

Rapportering

Kvalitetskontroll

Ledarskap och styrning

DirectOffice hjälper dig att öka ditt företags konkurrensförmåga!

Vi effektiviserar

ditt arbete!

Manager for hire
Projektledning
Strategier

Verksamhetsplanering

Coachning

Vår Leveransmodell

Såhär går det till när vi levererar våra tjänster!

leveransmodell_uppdaterad_2-02.png
Kontakt
bottom of page